Opel Accessories Catalogue

Politika ochrany osobních údajů a nakládání se soubory cookies

Tuto webovou stránku (dále jen „Stránka“) provozuje společnost Adam Opel AG se sídlem Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Německo, ve prospěch skupiny přidružených organizací zajišťujících v Evropě distribuci vozidel značky Opel (dále jen „společnost Opel“).

Před použitím Stránky si pečlivě prostudujte tuto politiku, protože vysvětluje, jak se nakládá s osobními údaji a soubory cookies. Využíváním Stránky potvrzujete, že tuto politiku akceptujete. Pokud jí akceptovat nechcete, tuto stránku nevyužívejte.

1. Typy zpracovávaných údajů a odkazy na ostatní webové stránky

Společnost Opel dbá o Vaše soukromí. Prostřednictvím této Stránky neshromažďuje jakékoli osobní údaje vyjma informací v souborech cookies vytvořených programem Google Analytics tak, jak je vysvětleno v dalším textu. Stránka rovněž obsahuje odkazy na jiné webové stránky Opel nebo na webové stránky dealerů a autorizovaných opravců Opel, jiných přidružených organizací nebo webové stránky sociálních médií. Pokud si tyto stránky otevřete kliknutím na příslušný odkaz, je třeba si uvědomit, že mají svou politiku ochrany osobních údajů, se kterou je nutno se seznámit. Společnost Opel nemůže přejímat jakoukoli odpovědnost za webové stránky třetích stran nebo za závazky z nich vyplývající.

2. Pořizování a analýza údajů

Společnost Opel soustavně optimalizuje svou marketinkovou komunikaci a využívá k tomu programu „Google Analytics“ americké společnosti Google Inc., který umožňuje sledovat online chování návštěvníků co do času, zeměpisné polohy a využití Stránky. Tyto informace se shromažďují v souborech cookies. Jsou anonymní a nejsou propojeny na osobní údaje.

Soubory cookies

„Cookie“ je malý soubor obsahující písmena a číslice, které webový server Opel odesílá do cookie souboru na pevném disku počítače návštěvníka. Díky tomu se např. rozpozná zařízení uživatele po napojení webového prohlížeče návštěvníka na webový server Opel.

Druhy používaných cookies

Společnost Opel využívá na své stránce dvou druhů cookies – dočasných a trvalých:

Dočasná cookies

se ukládají do souboru cookie prohlížeče návštěvníka do ukončení relace. Všechna cookies využívaná aplikací Google Analytics jsou pouze dočasná. Kromě toho se na Stránce využívá ještě jedno dočasné cookie připomínající rozhodnutí návštěvníka přijmout nebo odmítnout Google Analytics.

Trvalá cookies

zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období, jehož trvání volíte v nastavení svého internetového prohlížeče. Ve spojitosti se Stránkou se zakládá jenom jedno trvalé cookie obsahující pouze hodnoty „pravda“ nebo „nepravda“. Podle toho se určuje, jestli návštěvník použití Google Analytics trvale povolil nebo odmítnul. Bude-li uložena hodnota „nepravda“, systém se bude při každé návštěvě dotazovat, jestli může aplikaci použít. Při hodnotě „pravda“ se dotazovat nebude.

Více informací o souborech cookie je v řadě online publikací publikovaných např. na http://www.allaboutcookies.org Google ukládá informace ze souborů cookie na serverech ve Spojených státech a může je dále předávat třetím stranám buďto kvůli dalšímu zpracování, nebo podle požadavků vyplývajících ze zákonných ustanovení. IP adresa návštěvníka není součástí ostatních uchovávaných údajů. Program Google Analytics obsahuje funkci „gat._anonymizeIp()”, která příslušnou IP adresa z údajů vypustí, takže je před odesláním společnosti Google anonymní.

Společnost Google Inc. přistoupila k programu US-EU Safe Harbor (bezpečný přístav) nevyžadující uzavření zvláštní dohody o přenosu údajů z evropské hospodářské oblasti do Spojených států amerických. Organizace přihlášené do tohoto programu jsou pokládány za organizace poskytující dostatečnou ochranu osobních údajů přenášených z Evropy. Registraci společnosti Google Inc. najdete na http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10543.

Více informací o souborech cookie v aplikaci Google Analytics najdete např. na http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html.

3. Aktivace a deaktivace cookies

Přijetí nebo odmítnutí cookies vytvářených při návštěvě webových stránkách se zajišťuje změnou nastavení internetového prohlížeče. Proto např. při použití prohlížeče Internet Explorer 8.0 je nutno postupovat následovně:

1. Z nabídky v otevřeném prohlížeči se zvolí „Nástroje\Možnosti internetu“.

2. V otevřeném okně se klikne na záložku „Zabezpečení“.

3. Zde se upraví zabezpečení Internetu podle potřeb uživatele.

U ostatních internetových prohlížečů se při úpravě nastavení postupujte podle příslušných uživatelských příruček a nápovědy.

Společnost Google kromě toho vytvořila i svůj vlastní plugin, který je možno stáhnout z: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Změna politiky ochrany osobních údajů Opel

Jakékoli budoucí změny politiky ochrany osobních údajů Opel se publikují na Stránce a tyto aktualizace a změny je nutno sledovat.

5. Kontakty

S jakýmikoli dotazy, připomínkami a požadavky k politice ochrany osobních údajů Opel je třeba se obrátit na adresu uvedenou dále. Obdobně je třeba postupovat i při požadavcích na zajištění přístupu, oprav, zablokování nebo vymazání osobních údajů shromážděných prostřednictvím Stránky.


Adam Opel AG
Bahnhofsplatz
D-65423 Rüsselsheim
Německo
Spojení na centrum péče o zákazníky:
E-Mail: kunden.info.center@de.opel.com
T: +49(0) 6142 7-70
F: +49 (0) 6142) 7-7 88 00

Podrobné údaje o společnosti Opel jsou uvedeny v právních informacích.