Opel Accessories Catalogue

Pravidlá na ochranu osobných údajov a pre súbory cookie

Túto webovú stránku („Stránku“) prevádzkuje spoločnosť Adam Opel AG ako zástupca skupiny pridružených spoločností, ktoré distribuujú vozidlá značky Opel v Európe („Opel“). Naše sídlo je na adrese Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim, Nemecko.

Pred používaním tejto Stránky si pozorne prečítajte tieto pravidlá, pretože je v nich vysvetlené, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookie. Používaním tejto Stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s obsahom týchto pravidiel nesúhlasíte, nepoužívajte túto Stránku.

1. Typy spracovávaných údajov/prepojenia na iné webové stránky

Spoločnosti Opel záleží na ochrane vášho súkromia. Prostredníctvom tejto Stránky spoločnosť Opel nezhromažďuje ani nespracúva žiadne osobné údaje, s výnimkou informácií získaných prostredníctvom súborov cookie vytvorených službou Google Analytics, ako je to vysvetlené nižšie v týchto pravidlách.

Táto Stránka tiež môže obsahovať prepojenia na iné webové stránky Opel alebo na webové stránky našich predajcov, autorizovaných opravárov, iné pridružené spoločnosti alebo webové stránky sociálnych médií. Ak kliknete na takéto prepojenie na akúkoľvek z takýchto iných webových stránok spoločnosti Opel alebo tretej strany, nezabúdajte, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá na ochranu osobných údajov. Ak tieto webové stránky používate, pozrite si ich pravidlá na ochranu osobných údajov.

Upozorňujeme, že spoločnosť Opel nepreberá žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

2. Sledovanie a analýza

Spoločnosť Opel využíva na neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie analytický softvér „Google Analytics“ od spoločnosti Google Inc. v USA. Umožňuje sledovanie on-line správania z hľadiska času, geografickej polohy a používania tejto webovej stránky. Tieto informácie sa zbierajú v súboroch cookie. Informácie získané cez súbory cookie sú anonymné a nebudú sa spájať s osobnými údajmi.

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý súbor, väčšinou zložený z písmen a čísel, ktoré posielame do priečinku súborov cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača z nášho webového servera. Vďaka tomu môže napríklad naša webová stránka rozoznať zariadenie používateľa, keď sa nadviaže spojenie medzi webovým serverom a webovým prehliadačom.

Aký typ súborov cookie táto Stránka využíva?

Spoločnosť Opel môže na tejto Stránke využívať dva typy súborov cookie:

Súbory cookie relácie:

Sú to dočasné súbory cookie, ktoré sa ukladajú v priečinku súborov cookie vášho prehliadača, kým neukončíte reláciu prehliadača. Všetky súbory cookie, ktoré využíva služba Google Analytics, budú súbory cookie relácie. Okrem toho bude táto stránka využívať jeden súbor cookie relácie na zapamätanie vášho rozhodnutia súhlasiť alebo nesúhlasiť s používaním služby Google Analytics.

Trvalé súbory cookie:

Tieto zostávajú v priečinku súborov cookie vášho prehliadača dlhšie obdobie. Toto obdobie bude závisieť od voľby, ktorú zadáte v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Ak vyberiete, že trvalo súhlasíte alebo nesúhlasíte s používaním služby Google Analytics, budeme musieť vytvoriť jeden trvalý súbor cookie. Tento súbor cookie bude obsahovať iba hodnotu „true“ alebo „false“ a nič iné. Používa sa iba na uloženie vašej voľby pre túto stránku. Ak sa vaša voľba trvalo uloží, stránka sa na vašu voľbu prestane pýtať pri každej návšteve.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, existuje množstvo on-line publikácií o súboroch cookie. Pozrite si napríklad: http://www.allaboutcookies.org

Spoločnosť Google ukladá informácie zozbierané pomocou súborov cookie na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google tiež môže tieto informácie posunúť tretím stranám, ak je to požadované zákonom alebo ak tieto tretie strany tieto informácie za spoločnosť Google spracovávajú. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré vlastní spoločnosť Google. Táto stránka používa v rámci Google Analytics funkciu „gat._anonymizeIp()“, ktorá vašu IP adresu skráti, takže pred odoslaním spoločnosti Google bude anonymná.

Spoločnosť Google Inc. je členom systému US-EU Safe Harbor Scheme. Tento systém umožňuje presun údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru do spoločností v systéme Safe Harbor v USA bez toho, aby museli uzatvárať osobitnú dohodu o prenose údajov. Spoločnosti, ktoré sa do tohto systému prihlásia, sa považujú za spoločnosti, ktoré zabezpečujú dostatočnú ochranu osobných údajov odosielaných z Európy. Registrácia spoločnosti Google Inc. je na adrese
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10543
Viac informácií o súboroch cookie, ktoré vytvára Google Analytics, nájdete na adrese:
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html.

3. Aktivácia a deaktivácia súborov cookie a podobných technológií

Zmenou nastavení svojho internetového prehliadača máte možnosť povoliť alebo zamietnuť všetky súbory cookie na všetkých webových stránkach, ktoré navštevujete. Ak napríklad používate Internet Explorer s verziou 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. vyberte položku Nástroje a Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. pomocou jazdca vyberte požadované nastavenie.

V prípade iných internetových prehliadačov si pozrite pokyny k svojmu prehliadaču, kde sa dozviete viac o úprave nastavení prehliadača alebo vymazávaní súborov cookie.

Spoločnosť Google tiež vytvorila svoj vlastný doplnok na deaktiváciu, ktorý môžete získať na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Zmeny našich pravidiel na ochranu osobných údajov

Všetky budúce zmeny našich pravidiel na ochranu osobných údajov sa budú zverejňovať na tejto stránke. Pravidelne kontrolujte, či sa naše pravidlá na ochranu osobných údajov neaktualizovali alebo nezmenili.

5. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky v súvislosti s týmito pravidlami na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese. To isté platí aj v prípade, že chcete získať prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré sme o vás zozbierali prostredníctvom tejto Stránky, alebo ak chcete, aby sa tieto údaje opravili, zablokovali alebo vymazali.

Adam Opel AG
Bahnhofsplatz
D-65423 Rüsselsheim
Nemecko
E-mail nášho zákazníckeho centra: kunden.info.center@de.opel.com
T: +49(0) 6142 7-70
F: +49 (0) 6142) 7-7 88 00

Všetky údaje o spoločnosti nájdete v Právnom vyhlásení